Cà dầm tương Xứ Nghệ

 GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU 

CÀ DẦM TƯƠNG XỨ NGHỆ


Cà dầm tương Xứ Nghệ là một sản phẩm của Bếp Phượng