Nổi bật

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky

 

Tài liệu hữu ích tham khảo triết học Nga

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Thông tin trích dẫn:

Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 52-64.ISBN 978-604-396-434-9 

Link PDFMột sản phẩm của Bếp Phượng 
 Cà dầm tương Xứ Nghệ
hương vị cà miền trung

Các bài viết hữu ích khác:

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close