Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty - World Science 2021. Problems and Development Prospects

Thông tin chi tiết về sản phẩm

 Bài báo hay sưu tầm

Tư liệu nghiên cứu về việt nam, 

Hội thảo khoa học quốc tế tháng 5.2021

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty

Hoang Trong Thiet

"World Science 2021. Problems and Development Prospects"

Materials of the II International Scientific and Practical Conference (April 28, 2021, Novosibirsk (Russia)). Ed. Zaraisky A.A. - Publishing house CPM "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. - 108p. Pp. 3-8.

ISBN 978-5-907385-37-5

Nguồn: http://www.elibrary.vn/2021/05/impacts-of-non-traditional-security-on.html

Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợpĐịa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------
Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp