Nổi bật

Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories

Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories 

Bulletin of Science and Education. 2021. № 6 (109). T.1. Pp. 75-84. 

ISSN 2312-8089. 

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10603

Tran Thi Thu Ha

Bài báo này khá là hay, post lưu lại, để dành lúc cần thì dùng. Có nhiều phân tích và dữ liệu khá hay.

Nguồn bài viết tại link ở dưới đây, có thể tải full bài viết không?

http://www.elibrary.vn/2021/04/tran-thi-thu-ha-promoting-role-of.html


Các bài viết hữu ích khác:

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close