Mô tả

Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Tài liệu hay về kinh tế học

Cuong Khanh Quoc Tran

Hat Dang Nguyen

Cuong Huy Tran

Loan Kim Thi Vo The

Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Гуманитарный научный вестник

Humanitarian Scientific Bulletin

2021. №2. Pp. 200-206. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4594588.
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất